Ungdomskörhelg 2019-04-27 - 2019-04-28

Ungdomskörhelgen är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga i Skara stift & Skara stifts kyrkosångsförbund

 

Kostnad för körsångare

I priset ingår kost och golv-logi

Ej medlem: 1015 kr

Medlem i Skara stifts kyrkosångsförbund: 815 kr

Medlem i Svenska Kyrkans Unga: 515 kr*

Medlem i både Sskf och SKU: 415 kr*

* Under 2019 ges, enligt Svenska Kyrkans Ungas årsmötesbeslut, en extra subvention på 300 kr på samtliga arrangemang, till medlemmar i SKU i Skara stift.

Att bli medlem i Svenska Kyrkans Unga är gratis.       

Gå in på medlem.svenskakyrkansunga.org

Kostnad för körledare

Kost: 735 kr

Logi i enkelrum på skolan (i mån av plats): 395 kr

 

Number of registered persons: 7 of 40 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input