GNISTAN - en fördjupningshelg för 15+ 2019-01-11 - 2019-01-13
Väljer du workshop "Kallad att spela" är den båda workshopstiderna. Vi vill också att du anmäler vilket instrument du spelar på extra rad 2.

Priset är 530:- för medlemmar i SKU i Skara stift samt 890:- för övriga.

Number of registered persons: 50 of 80 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input