Vintermöte 28 december 2018 - 1 januari 2019 kursnr 3407 2018-12-28 - 2019-01-01

Kursnr 3407

Din anmälan är giltig då du satt in anmälningsavgiften, 950 kr för medlem annars 2500 kr, på Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts bankgiro 5096-0269. Glöm inte att uppge Arrangemangets kursnummer 3407 och ditt namn när du betalar. (Betalar du för en grupp från samma församling/organisation går det bra att istället ange församlingens/organisationens namn)

Alkohol- och drogfritt arrangemang
Genom anmälan till arrangemanget godkänner du Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts Alkohol-, tobaks- och narkotikapolicy. Policyn hittar du här: http://s3.amazonaws.com/standoutcms/files/6744/original/alkohol-_tobaks-_och_narkotikapolicy_120114.pdf

Villkor för anmälan
Anmälan till arrangemanget är giltig först då anmälan är gjord och anmälningsavgiften inbetald på Bg 5096-0269. Uppge namn och arrangemang 3407 då du betalar.

Villkor för avanmälan
Anmälan är bindande. Deltagare som avanmäler sig innan sista anmälningsdagen får hela deltagaravgiften återbetalad. Vid återbud på grund av sjukdom återbetalas anmälningsavgiften.

Application is binding
Number of registered persons: 25
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input