Conferance Name: Styrelseutbildning och lägerplaneringskurs 14-16 september 2018, kursnr 4418 2018-09-14 - 2018-09-16
The registration period has expired, please contact Ulrika Karlsson ( ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.