Conferance Name: Diakoner och präster i sociala medier Inställd 2018-03-22
The registration period has expired, please contact Siv Högneryd Juto ( siv.h.juto@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.