Conferance Name: Själavård för unga, Norra Lapplands kontrakt 2018-01-23 - 2018-05-16
The registration period has expired, please contact Siv Högneryd Juto ( siv.h.juto@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.