Conferance Name: Sammanträdet i Svenska kyrkan - från kallelse till protokoll 2019-02-20
The registration period has expired, please contact Siv Högneryd Juto ( siv.h.juto@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.