Conferance Name: Förtroendevald - Mitt uppdarag i Svenska kyrkan 2018-01-10
The registration period has expired, please contact Siv Högneryd Juto ( siv.h.juto@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.