Conferance Name: Till ekonomi 2017-05-09 Lägerplaneringskurs och styrelseutbildning 28-30 april 2017, kursnr 4307 2017-04-28 - 2017-04-30
The registration period has expired, please contact Ulrika Karlsson ( ulrika.u.karlsson@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.