UGL - Utveckling Grupp Ledare 2021-09-27 - 2021-10-01

UGL är en ledarskapsutbildning, som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. 

UGL-handledare: Kyrkoherde Lise-Lott Jönsson & kyrkoherde Henrik Lindén. Båda certifierade och har avtal med Försvarshögskolan.

Plats: Stiftsgården Södra Hoka

Datum: 27 september - 1 oktober 2021

Kostnad: 17.500 kronor. I deltagaravgiften ingår kost och logi med helpension, inkvartering i enkelrum samt kurslitteratur.

Sista anmälningsdag:  27 augusti 2021


Application is binding
Number of registered persons: 5 of 12 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input