Fortsättningsutbildning i ekonomi (steg 2) 2021-09-15

Välkommen till

Fortsättningsutbildning i ekonomi för kyrkoherdar!

Syftet är att underlätta och förbättra kyrkoherdarnas förutsättningar i deras arbete med ekonomi- och budgetarbete.

Seminariedagen är i första hand till för kyrkoherdar men kyrkorådets presidium och ekonomiansvariga är också välkomna.

Utbildningen innehåller bland annat:
- Strategisk ekonomisk planering - viktiga ledtal, målkapital
- Analys av framtida ekonomiska förutsättningar
- Skapa grafiska dokument som pedagogiskt förklarar analys
- Ekonomi vid förändringar av församlings- och pastoratstrukturer
- Budgetprocessen och projekthantering
- Ekonomi och förtroendevalda - beslutsgång

Datum: 15 september 2021 klockan 9.30-16.30. Kaffe serveras från klockan 9.00.

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

Kostnad: 800 kronor inkl fika och lunch

Kursledare: Stefan Skoog, ekonomichef vid Lunds stiftskansli
Erik Sjöberg-Sund, stiftsadjunkt för ledarskapsutveckling och chefsstöd

Sista anmälningsdag:  1 augusti 2021

Application is binding
Number of registered persons: 5 of 25 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input