Våga vara viktig 2021-04-24

Att bli tagen i anspråk med en uppgift gör både att en växer som människa och att en lättare blir en del av ett sammanhang. Våga vara viktig är Svenska Kyrkans Ungas inspirationsdag för dig som är ung och aktiv i en församling. Lör6 24 april 2021, Uddevalla.

Detta är en dag för alla som vill finnas med i församlingens verksamheter och oavsett vilken uppgift en har får vi se att vi tillsammans är många.

Under dagen har vi en gemensam föreläsning och flera korta seminarium som utmanar och stärker oss som unga i vår uppgift som aktiva i församlingens liv och gemenskap. Vi vill att alla ska känna sig viktiga och påfyllda av inspiration och kanske har vi fått en ny vän eller två?

150kr
Lunch och fika ingår

Lördag 6 februari 2021 09:30-16:00,​ ​​Bäve församlingshem, Uddevalla.
Anmäl dig senast den 11 april 2021.


Application is binding
Number of registered persons: 0 of 40 , Standby: 0
Attendants
Address information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input