Stjärnholms konfirmandläger 2021 2020-11-06 - 2021-07-02
Konfirmandlägret har två helgträffar innan sommaren läger drar igång.
Helg 6-8 nov 2020
Helg 19-21 mars 2021
Sommar 14 juni-2 juli 2021
Konfirmation 2 juli 2021

Faktureras efter varje läger med 2000 kr/ helg och 3000 kr för sommarlägret.

Kryssa i rutan "extern fakturamottagare" för att fylla i din fakturaadress.
Skriv ditt/vårdnadshavares personnr under "Org. nr"
Det räcker med att skriva fakturaadress under "Fakturering", ni behöver inte fylla i under "Adressuppgifter".


 
Application is binding
Number of registered persons: 30 of 30 , Standby: 11
Attendants
Address information
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input