Stiftshögtid för barn- och vuxenkörer med uruppförande! 2020-11-15

Välkommen till

Stiftshögtid för barn- och vuxenkörer med uruppförande!

Datum och tid: Söndag den 15 november 2020 klockan 17.00

Plats: Lunds Domkyrka

Ingen kostnad

Två repetitioner äger rum innan den 15 november. Tid meddelas senare.

Generalrepetition på eftermiddagen den 15 november

Glöm inte att ange vilken stämma du sjunger i!

Sista anmälningsdatum: 1 oktober 2020

Application is binding
Number of registered persons: 0 of 300
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input