Läger för små konfirmandgrupper 2020-03-13 - 2020-03-15
Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett helt läger med en liten grupp? Kom på Läger för små konfirmandgrupper och ha läger tillsammans med andra grupper så blir vi fler! Pedagogen på Stjärnholm hjälper till med lägret och ni väljer vilket/vilka undervisningspaket ni vill ha; Bibelkunskap, min tro och Gudsbilder, Frälsarkransen, min tro och bön, Jesus, min tro, relationer, kärlek & vänskap, fler paket kan sättas ihop om ni så önskar. Vi jobbar under hela lägret också med gemenskap. Lekar och samarbetsövningar vävs in i lägret liksom andakter och mässa på söndagen.
Application is binding
Number of registered persons: 18 of 30 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input