Forumdagar Barn och unga om Diakoni och undervisning 2020-08-26

Tema:       Psykisk hälsa/ohälsa

 

Datum    26 augusti 2020  

 

På grund av det läge vi har nu med Coronavirus så möts vi virtuellt istället via våra datorer. Mera information kommer

 

Tidsramar    kl.09:00 till kl. 12:00

 

Målgrupp

Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker, ideella och övrig personal som berörs.

 

Mål

Vid dagens slut har kursdeltagarna fått

mer vetskap om vad vi som kyrka kan göra för barn och unga utifrån ett diakonalt perspektiv

reflektera över vad barn och unga behöver när samhället förändras

verktyg för att möta barn och unga i olika livssituationer

Kursinnehåll

Föreläsning och samtal om att möta barn och unga i olika livssituationer med fokus på psykisk hälsa/ohälsa.

Klockan

 

Medverkande

09:00

Välkommen, teknisk introduktion

David Bergquist

09:30

Morgonbön

Kursledningen

09:45

Föreläsning och samtal om att möta barn och unga i olika livssituationer med fokus på psykisk hälsa/ohälsa.

Anna-Stina Svedberg och Dan Richardsson

11:45

Avslutning- vägen vidare

Kursledningen

12:00

Tack och hej!

 

 

Möjlighet finns till återsamling kring ämnet. Datum bestäms på plats.

 

Medverkande:

Anna-Stina Svedberg och Dan Richardsson, Stiftsadjunkter för själavård

David Bergquist, Verksamhetsutvecklare Sensus Norrland

Jon Falk, stiftspedagog, Luleå stift

 

Kostnad

Ingen kostnad. Kurskostnad bekostas av Luleå stift.

  

Avbokningsregler – se intranätet för mer information

 

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby Folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Jon Falk, tel 0920-26 47 43, jon.falk@svenskakyrkan.se

 

Minst 20 deltagare behövs för att genomföra kursen.

 

Anmälan till Stiftskansliet

senast 17 augusti 2020

 

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.

Application is binding
Number of registered persons: 33
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input