Teologiskt fönster – Lärande och undervisning 2020-10-19

Datum 19 oktober 2020

 

Plats Stiftskansliet Luleå

 

Preliminära tider 10:30-15:00

 

Det går även bra att delta via videokonferens. Ange varifrån ni deltar

 

Innehåll

Tillsammans med biskop Åsa Nyström fördjupar vi oss i grundstenar i vår kristna tro.

 

Målgrupp Teologiskt intresserade

 

Kostnad Ingen kostnad.

Var och en ombesörjer sin egen lunch

 

Program

 

 

 

 

 

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Solviks folkhögskola

 

Åsa Björkman

Utbildningsledare

Asa.bjorkman@svenskakyrkan.se

Tfn 0920-26 47 38

 

Anmälan senast 19 september 2020

 

Number of registered persons: 1
Attendants
Address information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input