Biskopens möte med vigningstjänsten 2020-09-22

22 september 2020 Luleå domkyrka

 

Luleå stifts biskop kallar diakoner och präster till gemensam fortbildningsdag.

 

 

Program kommer senare

 

Ramtider

 

11:00

Inledningsgudstjänst i domkyrkan

 

12:00

Gemensam lunch i Kulturens hus

 

13:15

Gemensam samling/föreläsning i domkyrkan

 

 

Kaffe & smörgås

 

16:30

Avslutning och hemfärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medverkande:

Luleå stifts biskop

 

Ingen kostnad. Anmälan nödvändig

 

Vid återbud senare än en vecka före eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500kr

 

Arrangör

Luleå stift

 

Åsa Björkman

Asa.bjorkman@svenskakyrkan.se

Tfn 0920-264738

 

Anmälan till Stiftskansliet

Senast 15 augusti

Application is binding
Number of registered persons: 5
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input