Forumdagar Barn och unga om Diakoni och undervisning 2020-09-02

Tema: Psykisk hälsa/ohälsa

 

Forumdagar om Diakoni och undervisning genomförs på fyra platser vid fyra tillfällen

i Luleå stift. Två olika teman erbjuds:

Umeå och Piteå: Integration

Lycksele och Pajala: Psykisk hälsa/ohälsa

Möjlighet finns att vara med via webinar under de olika dagarna. (Mer info kommer)

 

Datum och Plats

Onsdag 2 september i Pajala

Tema: Psykisk hälsa/ohälsa

 

Tidsramar

kl.08:30 till kl.16.00

 

Målgrupp

Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker, ideella och övrig personal som berörs.

 

Mål

Vid dagens slut har kursdeltagarna fått

Fått mer vetskap om vad vi/ska vi som kyrka göra för barn och unga utifrån ett diakonalt perspektiv?

Fått reflektera över vad barn och unga behöver när samhället förändras?

Verktyg för att möta barn och unga i olika livssituationer.

Handfasta verktyg i form av ”Befriande bibelläsning”.

Kursinnehåll

Föreläsning och samtal om Föreläsning och samtal om att möta barn och unga i olika livssituationer med fokus på psykisk hälsa/ohälsa. Befriande Bibelläsning

 

Klockan

 

Medverkande

08:30

Morgonbön

Kursledningen

09:00

Fika

 

09:30

Välkommen och presentation

Kursledningen

09:45

Föreläsning och samtal om att möta barn och unga i olika livssituationer med fokus på psykisk hälsa/ohälsa.

Anna-Stina Svedberg och Dan Richardsson

12:00

Lunch

 

13:00

Befriande bibelläsning

Ritvaelsa Seppälä

14.30

Fika

 

15.00

Befriande bibelläsning forts

Ritvaelsa Seppälä

16:00

Slut. Hemfärd.

 

 

 

Medverkande

Anna-Stina Svedberg och Dan Richardsson, Stiftsadjunkter för själavård

Ritvaelsa Seppälä, Stiftsadjunkt för sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete i Luleå stift

Jon Falk, stiftspedagog Luleå stift

m fl

 

Kostnad

Ingen kostnad. Kurskostnad och mat bekostas av Luleå stift

Resa och eventuell logi bekostas av sändande församling.

Ev. logi ombesörjer deltagare själv att boka. 

 

 

 

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor.

 

 

Arrangör

 Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby Folkhögskola

Kursledare/upplysningar Jon Falk, tel 0920-26 47 43, jon.falk@svenskakyrkan.se

 

Minst 10 deltagare behövs för att genomföra kursen.

 

Anmälan till Stiftskansliet

senast 17 augusti 2020

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.

 

Application is binding
Number of registered persons: 0 of 10 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input