Grundutbildning i webbverktyget ContentStudio 2020-09-17

Plats

Stiftskansliet i Luleå

Tid

17 september kl 09.30 - 15.00

Målgrupp

Du som just börjat eller ska börja arbeta med församlingens webbplats på svenskakyrkan.se

Mål

Efter utbildningsdagen ska du ha lärt dig grunderna i webbverktyget ContentStudio

Behörighet

För att du ska kunna delta i utbildningen måste du ha behörighet för att arbeta med församlingens webbplats (redaktörs behörighet).

Dator

Du behöver ha med dig en egen bärbar dator. Om du inte har möjlighet till detta. Hör av dig till kursledaren.

Kostnad

Ingen (lunch och kaffe ingår)

Arrangör

Luleå stift

Upplysningar och medverkande

Ola Johansson, informatör Luleå stift Tfn 0920-26 47 46 ola.johansson@svenskakyrkan.se

Max

antal deltagare 10 pers

Anmälan

senast 1 september till Stiftskansliet

Application is binding
Number of registered persons: 0 of 10 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input