Forumdagar Barn och unga om Diakoni och undervisning 2020-08-25

Forumdagar Barn och unga om Diakoni och undervisning

 

Tema:        Integration

 

Datum  25 augusti 2020  

 

På grund av det läge vi har nu med Coronavirus så möts vi virtuellt istället via våra datorer. Mera information kommer.

 

Tidsramar    kl.09:00 till kl. 12:00

 

Målgrupp

Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker, ideella och övrig personal som berörs.

 

Mål

Vid dagens slut har kursdeltagarna fått

Möjlighet att reflektera kring vad vi som kyrka kan göra för de som finns hos oss från andra länder, hur vi kan underlätta i integrationsarbetet

Ökad medvetenheten om vikten av det vi redan gör i vår verksamhet och utveckla den så den handlar om mening, liv och livskraft

Ökad förståelse och kunskap kring hur vi kan samtala och förhålla oss till barn och unga som kommer från andra kyrkotraditioner eller religioner.

Kursinnehåll  Föreläsning och samtal om diakoni- integration.

Klockan

 

Medverkande

09:00

Välkommen, teknisk introduktion

David Bergquist,

09:30

Morgonbön

Maria Berglund

09:45

Föreläsning och samtal om att möta barn och unga med ett annat ursprungsland, kyrkotraditioner och religioner.

Matilda Wiklund

11:45

Avslutning- vägen vidare

Kursledningen

12:00

Tack och hej!

 

 

Möjlighet finns till återsamling kring ämnet. Datum bestäms på plats.

 

Medverkande

Matilda Wiklund, lärare och kursutvecklare vid Älvsby Folkhögskola

David Bergquist, Verksamhetsutvecklare Sensus Norrland

Maria Berglund, Stiftspedagog, Luleå stift

 

Kostnad

Ingen kostnad. Kurskostnad bekostas av Luleå stift.

  

Avbokningsregler – se intranätet för mer information

 

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby Folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Maria Berglund, tel 0910/72 57 36, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

 

Minst 20 deltagare behövs för att genomföra kursen.

 

Anmälan till Stiftskansliet

senast 17 augusti 2020

 

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.

Application is binding
Number of registered persons: 28
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input