Forumdagar Barn och unga om Diakoni och undervisning 2020-08-25

Forumdagar om Diakoni och undervisning genomförs på fyra platser vid fyra tillfällen

i Luleå stift. Två olika teman erbjuds:

Umeå och Piteå: Integration

Lycksele och Pajala: Psykisk hälsa/ohälsa

Möjlighet finns att vara med via webinar under de olika dagarna. (Mer info kommer)

 

Datum och Plats

25 augusti 2020 på Umeå Folkets Hus

 

Tema:

Integration

 

Tidsramar

kl.08:30 till kl.16.00

 

Målgrupp

Alla som i sin tjänst möter barn och unga i församlingar i Luleå stift; präster, församlingspedagoger, diakoner och musiker, ideella och övrig personal som berörs.

 

Mål

Vid dagens slut har kursdeltagarna fått

Möjlighet att reflektera kring vad vi som kyrka kan göra för de som finns hos oss från andra länder, hur vi kan underlätta i integrationsarbetet

Ökad medvetenheten om vikten av det vi redan gör i vår verksamhet och utveckla den så den handlar om mening, liv och livskraft

Ökad förståelse och kunskap kring hur vi kan samtala och förhålla oss till barn och unga som kommer från andra kyrkotraditioner eller religioner.

Handfasta verktyg i form av ”Befriande bibelläsning”.

Kursinnehåll

Föreläsning och samtal om diakoni- integration.

Befriande Bibelläsning

 

Klockan

 

Medverkande

08:30

Morgonbön

Kursledningen

09:00

Fika

 

09:30

Välkommen och presentation

Kursledningen

09:45

Föreläsning och samtal om att möta barn och unga med ett annat ursprungsland, kyrkotraditioner och religioner.

 

Matilda Wiklund

 

12:00

Lunch

 

13:00

Befriande bibelläsning

Ritvaelsa Seppälä

14.30

Fika

 

15.00

Befriande bibelläsning forts

Ritvaelsa Seppälä

16:00

Slut. Hemfärd.

 

 

Medverkande

Matilda Wiklund, lärare och kursutvecklare vid Älvsby Folkhögskola

Ritvaelsa Seppälä, Stiftsadjunkt för sverigefinskt och meänkielispråkigt arbete i Luleå stift

David Bergquist, Verksamhetsutvecklare Sensus Norrland

m fl

 

Kostnad

Ingen kostnad. Kurskostnad och mat bekostas av Luleå stift.

Resa och eventuell logi bekostas av sändande församling.

Ev. logi ombesörjer deltagare själv att boka.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor.

 

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund och Älvsby Folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Maria Berglund, tel 0910/72 57 36, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Minst 20 deltagare behövs för att genomföra kursen.

Anmälan till Stiftskansliet

senast 10 augusti 2020

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.

Application is binding
Number of registered persons: 1
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input