Diakoner och präster i sociala medier 2020-10-15

Datum 15 oktober 2020

 

Plats Umeå

 

Tidsramar 09.30 – 16.00

 

Målgrupp

Personer i vigningstjänst (diakoner och präster) som använder sociala medier i sitt arbete eller funderar på att göra det.

 

Mål

Deltagarna ska känna sig bättre rustade att vara diakoner och/eller präster i sociala medier.

 

Kursinnehåll

 

Program

 

Klockan

 

 

09.30

Fika

 

10.00

Introduktion

 

12.00

Lunch

 

13.00

Fortsättning

 

14.30

Fika

 

15.00

Fortsättning

 

16.00

Avslutning

 

 

Medverkande

Charlotte Frycklund, kyrkokansliet

Lina Beutler, kyrkokansliet

Alexandra Nyman, vik. pressekreterare/kommunikatör, Luleå stift

 

Kostnad Ingen kostnad.

 

Samverkan Umeå pastorat

 

Kursledare/upplysningar

Alexandra Nyman, 0920-26 47 47, alexandra.nyman@svenskakyrkan.se

 

Anmälan till Stiftskansliet senast 11 september 2020.

Application is binding
Number of registered persons: 1 of 50 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input