Fortbildningsdagar för Församlingarnas Servicepersonal 2020 OBS Preliminärt startdatum 2020-10-12 - 2020-10-13

Datum Två dagar i oktober 2020 (datum ej fastställt)

 

Plats Stiftsgården, Skellefteå

 

Tidsramar Start 10.00 dag 1 och avslutning 16.00 dag 2

 

Målgrupp Församlingsvärdinnor, husmödrar, vaktmästare, lokalvårdare, kyrkogårdsarbetare,

övrig servicepersonal

 

Mål Svenska kyrkans servicepersonal ska efter dessa dagar känna sig stärkta i sin vardag

 

Program

 

 

 

Program presenteras i mars 2020

 

 

 

 

Medverkande Ej klart

 

Kostnad Deltagande: 600 kr

Middag dag 1: 450 kr


Arrangör Luleå stift i samarbete med Edelvik folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

NN, Luleå stift

Kristina Sundin, Edelviks folkhögskola

070 – 639 94 09

Kristina.sundin@svenskakyrkan.se

 

Anmälan till Stiftskansliet senast 2020-09-15

Application is binding
Number of registered persons: 4
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input