Konfirmanddag om reviderade rambestämmelser för Svenska kyrkans konfirmandarbete 2020-04-29

Plats

Bureå församlingshem

 

Tidsramar

10.00-15.00

 

Målgrupp

Medarbetare som arbetar med konfirmander i Luleå stifts församlingar i Skellefteå kontrakt.

 

Mål

Att få kunskap om de reviderade rambestämmelserna för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Att få dela framtidstankar om församlingarnas konfirmandarbete

 

Kursinnehåll

Information om och praktiskt arbete med reviderade rambestämmelser för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Delande av erfarenheter.

Information om klimatsmart konfirmation – arbete i Stockholms stift

 

Program

 

Klockan

 

Medverkande

10.00

Fm fika

 

10.30

Inledning Uppstart

Åsa Wiik Sandlund, Jon Falk, David Bergquist

 

Information om reviderade rambestämmelser

Åsa Wiik Sandlund, Jon Falk

 

Praktiskt arbete

Åsa Wiik Sandlund, Jon Falk, David Bergquist

12.00

Lunch

 

13.00

Klimatkonfirmander

Anders Rune, Stockholms stift via inspelad film eller länk.

 

Delande

Deltagarna

14.45

Avslutning

 

 

Em fika

 

 

 

 

 

Medverkande

Anders Rune – Stiftsadjunkt Stockholms stift

Jon Falk – Stiftspedagog Luleå stift

Åsa Wiik Sandlund - Stiftspedagog Luleå stift

David Bergquist – Verksamhetsutvecklare Sensus Norrland

 

Kostnad

Kurskostnad och mat bekostas av Luleå stift

Resa och eventuell logi bekostas av sändande församling

Ev. logi ombesörjer deltagare själv att boka.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor

 

 

Arrangör

Luleå stift

Sensus Norrland

 

Kursledare/upplysningar

Åsa Wiik Sandlund, tfn 0920-264703, e-post: asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

 

Minst 10 deltagare behövs för att kursdagen ska genomföras.

 

Anmälan till Stiftskansliet

8:e april 2020

Application is binding
Number of registered persons: 5
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input