Retreat med personlig vägledning i gnatiansk tradition 2020-03-30 - 2020-04-05

Plats

Storstrands kursgård Piteå

 

Tidsramar

Retreaten inleds första dagen kl. 19.00 och avslutas sista dagen kl.10.00

 

Målgrupp

Medarbetare i Svenskakyrkan i Luleå stift

 

Innehåll

I den ignatianska vägledningstraditionen söker vi upptäcka hur Gud är närvarande i våra liv och hur Gud kallar oss till sig. Vi gör det genom att uppmärksamma oss på det som djupast sätt berör oss. Vi ställer frågor som: Vad längtar jag djupast sett efter? Vad ger mig liv? Vad får mig att växa och bli allt mer fri och mogen som människa? Genom frågor som dessa kan vi finna ledtrådar till vad Gud vill med våra liv. Fokus i denna uppmärksamhet är allt det som möter oss i livet. Men inte minst vänder vi oss till Bibeln genom att meditera över dess texter. I bibelmeditationen lever vi oss in i människors möten med Jesus och låter våra egna liv belysas av hans närvaro. I retreaten med personlig vägledning ges stort utrymme åt den egna bönen och bibelmeditationen. Varje dag möter du en av retreatens vägledare för reflektion över ditt liv, din tro och din bön.     

 

Du behöver inte tidigare ha deltagit i en retreat med personlig vägledning för att anmäla dig på den här retreaten. Har du frågor och funderingar kring din anmälan, kontakta Lars-Martin Nygren.

 

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan eller EFS i Luleå stift finns det möjlighet att ansöka om ett stipendium för enskild retreat. Stipendiet är på 2 000 kr.

För mer information kontakta Anna-Stina Svedberg, stiftsadjunkt för själavård,

0910-72 57 41 eller anna-stina.svedberg@svenskakyrkan.se.

 

Medverkande

Mats Björk

Inger Boman

Lars-Martin Nygren

 

Kostnad

5 400 kronor

 

Minst antal anmälda:

12 personer

Max antal anmälda:

16 personer

 

Arrangör

Själavårdscentrum Luleå stift

 

Upplysningar Lars-Martin Nygren 090-200 29 15

lars-martin.nygren@svenskakyrkan.se

 

Anmälan

Senast den 6 mars 2020

Application is binding
Number of registered persons: 16 of 16 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input