Uppföljning och handledning för de som gått kursen Själavård för unga 2020-11-17

Datum

17 november 2020

 

Plats

Stiftsgården Skellefteå

 

Tidsramar

Start kl.09.00 slut kl.16.00

 

Målgrupp

De som tidigare gått utbildningen Själavård för unga i Luleå stift

 

Mål

Kursen syftar till att deltagaren skall få utveckla sig i samtalsmetodik samt få handledning.

 

Kursinnehåll

Samtal och handledning i grupp i metoden som använts under kursen Själavård för unga.

 

Program

9.00 Incheckning och morgonbön

09.30 fika

10.00 Start, Samtal

11.45 Lunch

12.45 Samtal forts

14.30 fika

15.00 Samtal forts

16.00 Slut

 

Medverkande

Brigitta Olofsson Marklund – Luleå stift

Dan Richardsson – Luleå stift

Åsa Wiik Sandlund – Luleå stift

Satu Brännström – Luleå stift

 

Kostnad

Ingen kurskostnad. Kurskostnad och mat bekostas av Luleå stift. Resa och eventuell logi bekostas av sändande församling.

 

Avbokningsregler

Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor.

 

Arrangör

Luleå stift

 

Kursledare/upplysningar

Åsa Wiik Sandlund, tfn 0920-264703, e-post. asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

 

Maxantal 20 deltagare

Minst 4 deltagare behövs för att genomföra kursen.

Anmälan

till Stiftskansliet

senast 27 oktober 2020

 

Bekräftelse med ytterligare information skickas en vecka före kursstart till de som anmält sig.

Application is binding
Number of registered persons: 0 of 20 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input