Retreat på stiftsgården i Skellefteå 2020-11-05 - 2020-11-08

Datum:

5-8 november 2020

 

Plats:

Stiftsgården i Skellefteå 

 

Tidsramar:

Från torsdag den 5 november klockan 18.00 till och med söndag den 8 november klockan 13.00.

 

Målgrupp:

Anställda i Svenska kyrkan i Luleå stift, samt andra intresserade.

 

Mål:

Att understödja den enskilde medarbetarens relation med sig själv och med Gud.

 

Kursinnehåll:

Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet. Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

 

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan eller EFS i Luleå stift finns det möjlighet att ansöka om ett stipendium för enskild retreat. Stipendiet är på 2 000 kr.

För mer information kontakta Anna-Stina Svedberg, stiftsadjunkt för själavård,

0910-72 57 41 eller anna-stina.svedberg@svenskakyrkan.se.

 

Program:

 

Torsdag 5 november  

 

Inkvartering från 17.00

18.00 Enkel soppmiddag

19.00 Information

Efter informationen går vi in i retreatens tystnad.

21.00 Aftonbön

 

Fredag 6 november

08.30 Morgonmässa

09.00 Frukost

Under förmiddagen finns kaffe framdukat för självservering.

11.00 Reflektion

En av retreatledarna delar med sig av några tankar kring temat för retreaten. 

12.00 Lunch

14.30 Eftermiddagsfika 

16.30 Middag

19.00 Kvällsfika  

20.00 Möjlighet till gemensam tyst meditation mellan 20.00 och 20.30.

21.00 Aftonbön

 

Lördag  7 november 

08.30 Morgonmässa

09.00 Frukost

Under förmiddagen finns kaffe framdukat för självservering.

11.00 Reflektion

En av retreatledarna delar med sig av några tankar kring temat för retreaten. 

12.00 Lunch

14.30 Eftermiddagsfika

16.30 Middag

19.00 Kvällsfika  

20.00 Möjlighet till gemensam tyst meditation mellan 20.00 och 20.30. 

21.00 Aftonbön

 

Söndag 8 november  

08.30 Morgonmässa

09.00 Frukost

10.00 Reflektion

En av retreatledarna delar med sig av några tankar kring temat för retreaten. 

12.00 Lunch

Avfärd efter lunch

 

Medverkande:

Dan Richardsson, stiftsadjunkt för själavård i Luleå stift.

Anna-Stina Svedberg, stiftsadjunkt för själavård i Luleå stift.

 

Kostnad:

3 800kr/person.

 

Arrangör:

Själavårdscentrum i Luleå stift.

 

Upplysningar:

Anna-Stina Svedberg Telefon: 0910-72 57 41.

E-post:anna-stina.svedberg@svenskakyrkan.se

 

Ev mini- eller maxantal deltagare

Minst antal deltagare: 20 st

Max antal deltagare: 28 stycken

 

Anmälan

till Stiftskansliet

Senast onsdag 7 oktober 2020.

Application is binding
Number of registered persons: 4 of 28 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input