Praktikant- och tjänstebiträdeskurs 2020-05-15 - 2020-05-17

Praktikantkurs 2020

 

Praktikant- och tjänstebiträdeskurs

Att bli präst – praktiska övningar, identitet och gemenskap

 

Datum

15-17 maj 2020

 

Plats

Stiftsgården, Skellefteå

 

Tidsramar

14.30 fredag till 15.00 söndag

 

Målgrupp

Dagarna vänder sig enbart till präststudenter som är intresseanmälda för Luleå stift.

Mål

Att genom föredrag, samtal och praktiska övningar få bli tryggare inför praktik eller tjänstebiträdesarbete i församling.

Att övningar i predikande och att leda gudstjänst genomförs i en trygg miljö där man får testa och provtänka.

Att bli mer bekant med kyrkohandbok, psalmbok och bibel.

Att få reflektera över rollen och identiteten som präst.

Att få del av gemenskap och erfarenhetsutbyte med andra teologistuderande.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller föredrag och övningar kring predikan och gudstjänst, samt samtal och reflektion kring prästens identitet och spiritualitet. Vi delar under dagarna måltider, gudstjänster och gemenskap med varandra.

Lördagen har två spår. Man kan antingen välja ett gudstjänstspår (predikan och liturgik) eller ett bibelspår (Bibelbruk i församlingen). Den som står inför att göra sin första praktik i församling måste välja gudstjänstspåret, men det är öppet för alla oavsett tidigare erfarenheter.

På söndagen leder vi tillsammans högmässan i Skellefteå landsförsamlings kyrka.

Program

Skickas ut efter anmälningstidens utgång.

 

Medverkande

Pär Parbring, Stiftsadjunkt för gudstjänstliv, Luleå stift

Carolina Söderberg, Stiftsmusiker, Luleå stift

Ola Persson, skolpräst, Edelviks folkhögskola

Maria Klasson Sundin, biskopens adjunkt, Luleå stift

Anna-Stina Svedberg, stiftsadjunkt själavårdscentrum, Luleå stift

 

Kostnad

Stiftet står för alla kostnader, inkl resa.

 

Boende:

Stiftsgården Skellefteå i enkelrum

 

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Edelviks folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Pär Parbring, stiftsadjunkt, Luleå stift 0910-72 57 42, 072-222 54 54par.parbring@svenskakyrkan.se

Ev mini- eller maxantal deltagare

Minst 8, max 20

 

Anmälan

Till Stiftskansliet

Senast 13 april 2020

Application is binding
Number of registered persons: 5 of 20 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input