Mötesplats Stift och Student 2020-05-07 - 2020-05-09

"Vi i Luleå stift - dagar om uppdrag och sammanhang."

Plats Luleå Stiftskansli

Tidsramar torsdag kl.09:30 - lördag ca kl 15

Målgrupp Kursen vänder sig enbart till dig/student som är intresseanmäld för Luleå stift och som avser att utbilda dig till diakon, kyrkomusiker, församlingspedagog eller präst. Denna kurs är en av två MSS-kurser som studerande ska genomföra innan profilåret. Båda är praktikförberedande.

Mål

 Att stödja och rusta blivande kyrkoarbetare för tjänst inom Luleå stift samt stärka gemenskapen mellan och inom de fyra kyrkliga yrkesprofilerna

 Ökad kännedom om Luleå stift, dess organisation, ansvar, verksamhet och profil, samt om stiftskansliets resurser i form av personal m.m.  

Kostnad Stiftet står för alla kostnader, inkl resa. Läs mer om vad Mötesplats Stift och Student (MSS) innebär i Luleå stift http://svenskakyrkan.se/luleastift/student

Resor Om du behöver flyga till Luleå ska du i samband med anmälan även boka resan genom stiftets resebeställare. Efter anmälningstidens utgång får du en deltagarförteckning. Undersök om du kan samåka. Om inte - beställ omgående resa med tåg eller buss. Alternativt gör du ett personligt utlägg och bifogar färdhandlingar/kvitton med reseräkningsblanketten som du skickar in till stiftet i efterskott. Billigaste färdsätt gäller. Stiftet ersätter inte taxi/flygtaxi-/Arlanda Expressresor. Buss- och bilresor ordnar du själv.

Länk till resebeställningsunderlag och reseräkningsblankett; http://svenskakyrkan.se/luleastift/student

Boende Luleå Stadshotell

Arrangör Luleå stift i samverkan med Edelviks folkhögskola.

Kursledare/upplysningar Stiftsdiakon Carina Johansson, carina.johansson@svenskakyrkan.se

Stiftsmusiker Carolina Söderberg, carolina.soderberg@svenskakyrkan.se

Anmälan och resebeställning senast måndag 30/3 -2020

OBSI Kom ihåg att fylla i vilket yrke du studerar till

Application is binding
Number of registered persons: 13
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input