Stiftshögtid för vuxenkören med uruppförande! 2019-11-17

Årets stiftshögtid!

Sjung Gabriel Faurés undersköna Requiem i Lunds domkyrka tillsammans med körsångare från hela stiftet under ledning av biträdande domkyrkoorganist och förbundsdirigenten Stefan Ekblad.

Repetition:
* Lördag den 5 oktober klockan 10.00 - 15.00 i Mikaelsalen, Krafts torg 12 A

* Torsdag den 14 november klockan 19.15 - 21.30 i Domkyrkan.

Generalrepetition

* Söndag den 17 november, klockan 13.45 i Domkyrkan.

Efter generalrepetitionen serveras alla deltagare varm korv med dryck.

Stiftshögtiden börjar klockan 17.00.

Plats: Lunds Domkyrka klockan 17.00.

Ingen kostnad

Glöm inte att ange vilken stämma du sjunger i!

Sista anmälningsdatum: 27 oktober

Application is binding
Number of registered persons: 1 of 200
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input