Praktikhandledarutbildning 2020-01-28 - 2020-04-28

Datum

28-29 januari (kursstart kl 11, 8-14 dag två)

27-28 februari (kursstart kl 12, 8-13 dag två)

27-28 april (kursstart kl 12, 8-13 dag två)

 

Plats

Församlingsgården, Umeå stadsförsamling, östra esplanaden 9, Umeå

 

Tidsramar Se ovan.

 

Målgrupp

Diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som ska vara praktik- och vfu-handledare åt studenter på profilutbildningarna.

 

Mål

Förstå och reflektera över din praktikhandledarroll i Svenska kyrkan så att du kan fungera som praktikhandledare på ett medvetet och praktiskt sätt.

Ge verktyg för att kunna förbereda, genomföra och avsluta en praktikperiod och till att vara ett stöd för praktikantens kommande yrkesidentitet

Ge verktyg för att skriva omdöme som är användbara i stiftets lämplighetsbedömning.

 

Kursinnehåll

Tillfälle 1: Rollen som praktikhandledare

Tillfälle 2: Dialog och reflektion

Tillfälle 3: Planera, genomföra och bedöma

Deltagare förutsätts också tillgodogöra sig en del kurslitteratur mellan tillfällena.

 

Program

 

Skickas ut efter sista anmälningsdatum – räkna dock med kvällsprogram.

 

Medverkande

Pär Parbring, stiftsadjunkt

Carina Johansson, stiftsdiakon

Inger Nilsson, utbildningsledare Älvsby folkhögskola

Birgitta Olofsson Marklund, personalkonsulent

 

Kostnad

Kurskostnad täcks av Luleå stift inklusive kost och – i mån av behov – logi. Ange i anmälan nedan om du behöver logi i Umeå

Församling står för arbetstid och kurslitteratur.

 

Boende: Vid behov på hotell i Umeå.

 

Arrangör Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Pär Parbring, stiftsadjunkt, par.parbring@svenskakyrkan.se, 0910-725742

 

Anmälan till Stiftskansliet

senast 16 december 2019

Application is binding
Number of registered persons: 9
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input