Mötesplats Stift och Student (MSS) 2020-11-05 - 2020-11-08

Vi i församlingen – dagar om uppdrag och sammanhang

 

Datum 2020-11-05- 2020-11-08

 

Plats Edelviks Folkhögskola

 

Tidsramar Torsdagen kl.10 - Söndag kl.13:00.

Målgrupp Dagarna vänder sig enbart till dig/student som är intresseanmäld för Luleå stift och som avser att utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, eller präst.

MSS-dagarna på Edelvik är en av två tillfällen som studerande ska genomföra innan profilåret. Båda är praktikförberedande.

Mål Att få kännedom om och tillfällen till samtal om vad det innebär att vara församling i

Svenska Kyrkan i Luleå stift, samt ge tillfälle till andlig fördjupning och reflektion.

Innehåll

Dagarna innehåller föredrag och möjlighet till reflektion kring olika teman som t ex församlingssyn,

kyrkoordningen och min roll i församlingen. Det blir också praktikförberedande och

praktikuppföljande moment.

Räkna med att vi även har programpunkter på kvällstid.

 

Medverkande meddelas senare.

 

Program

Datum

Tid

 

 

5 nov

10:00- ca 21:00

Program meddelas senare

 

6 nov

08:45- ca 21:00

Program meddelas senare

 

7 nov

08:45- ca 21:00

Program meddelas senare

 

8 nov

08:45-     13:00

Program meddelas senare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad Stiftet står för alla kostnader, inkl resa.

Läs mer om vad Mötesplats Stift och Student (MSS) innebär i Luleå stift

http://svenskakyrkan.se/luleastift/student 

Resor Efter anmälningstidens utgång får du en deltagarförteckning. Undersök om du kan samåka.

Om inte - beställ omgående resa. Använd länken till resebeställningsunderlaget.

Här hittar du resebeställningsunderlag och reseräkningsblankett

http://svenskakyrkan.se/luleastift/student

Billigaste färdsätt gäller. Stiftet ersätter inte taxi/flygtaxi-/Arlanda Expressresor.

Buss- och bilresor ordnar du själv. Spara färdhandlingar/kvitton. Dessa bifogas

medreseräkningsblanketten som du skickar in till stiftet i efterskott.

Boende: Edelviks Folkhögskola. Handdukar och sänglinne behöver du inte ta med dig.

 

Arrangör Luleå stift i samverkan med Edelviks folkhögskola.

 

Kursledare/upplysningar

Maria Berglund, stiftspedagog, Luleå stift

tfn 0910-72 57 36, 070-377 29 49

maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

 

Anmälan och resebeställning till Stiftskansliet

senast 9 oktober 2020

 

OBS Kom ihåg att fylla i vilket yrke du studerar till.

 

 

 

Application is binding
Number of registered persons: 0
Attendants
Address information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input