Skolkyrkonätverksträff - barn och tonår 2019-11-04 - 2019-11-05

Hållbar livsstil till kropp och själ

Hur kan Svenska kyrkan främja hälsa bland barn och unga?

 

Datum 4-5 november 2019

 

Ort/lokal Munkvikens lägergård, Lövånger

 

Start- och avslutningstid

11.00 4 november incheckning

13.30 5 november lunchen avslutad

 

Målgrupp

Alla medarbetare i Svenska kyrkan som arbetar i samverkan med skola från förskola

till gymnasiet och övriga intresserade medarbetare som arbetar med barn och unga

 

Mål

Att deltagarna får större kunskap och förståelse om hälsosituationen bland barn och unga och att de får ökad förmåga att, i samverkan med skola och övriga civilsamhället, samverka och agera för att barnen i vårt samhälle får ökade möjligheter till en hållbar livsstil till kropp och själ.

 

Kursinnehåll

Föreläsningar

Panelsamtal

Valbara seminarier

Stunder för egen hälsa

Mat ur ett hälsoperspektiv

 

Program

 

 

 

Medverkande

4 november

 

 

11.00

Inkvartering/Kursmottagning

 

12.00

Lunch

 

12.45

Inledning

 

13.00

Föreläsning 1

Cathrine Kostenius

14.30

Fika

 

15.00

Föreläsning 2

Tobias Wattman Lundstig

16.30

Middag

 

18.00

Panelsamtal: Catrine, Tobias och två ungdomar

Moderator Leif Wiklund

19.15

Valbara kvällsaktiviteter (Väljs på plats)

 1. Kristen djupmeditation
 2. Film och samtal
 3. Måla Iotakors

 

20.30

Fika

 

21.00

Mässa i kapellet

 

 

5 november

 

 

7.00

Frukost

 

8.00

Morgonbön

 

8.30

Seminarie Pass 1

Väljs vid anmälan

10.00

Fika

 

10.30

Seminarie Pass 2

Väljs vid anmälan

12.00

Avslutning i kapellet

 

12.30

Lunch

 

 

 

Valbara seminarier

Metoder i stresshantering

Camilla Rönnbäck, skolkyrkopedagog Luleå

Hur kan vi främja balans och en hållbar hälsa för barn och unga i ett sammanhang som är fyllt av krav, uppmärksamhet och stress? Vi provar på metoder och verktyg för ungdomar i högstadiet/gymnasiet.

 

Fysisk träning för alla

Sara Olsson, skolkyrkopedagog Luleå

Hur kan man genomföra fysiska träningspass i en grupp med olika förutsättningar? Vi får genom att själva träna metoder och förhållningssätt som håller ihop gruppen och möter grundläggande behov av fysisk träning hos individen. Individanpassad gruppträning.

OBS! Vi tränar utomhus!

 

Hälsoskolan ett konkret hälsoprojekt

Cathrine Kostenius, professor hälsovetenskap LTU,

sitter i styrgruppen för projektet Hälsoskolan i Norrbottens kommuner

Hälsoskolan sätter fokus på hälsa och lärande med det övergripande syftet att bygga en hälsofrämjande samverkansorganisation som får genomslag i hela länet. Hälsoskolan sammanfogar utveckling och forskning och är ett samarbete mellan Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Cathrine berättar om hur projektet sker i praktiken. www.norrbottenskommuner.se/haelsoskolan/

 

Skapa andliga miljöer för barn

Stefan Olofsson, stiftsadjunkt skola ungdom

Hur kan vi hjälpa barn i yngre åldrar att möta en hälsosam andlig upplevelse utifrån sina förutsättningar. Vi prövar på tre olika metoder som vi sedan samtalar om. Vi lär oss använda konst (måla Iotakors med barn), gemensam bön (gå in i ”sin inre trädgård” med barn) och rumsmöblering (anpassa kyrkorummet med barn).

 

Suicidprevention

Albin Avander, skolpräst Skellefteå

Vi behöver kunna prata om självmord utan att det innebär att fler självmord sker. Vi får problematisera, får ny kunskap och ett förhållningssätt och språk för att kunna tala preventivt så självmord undviks.

 

Du är grym-ambassadör

Martin Helgesson, Piteå

Att höra Martins egen historia av ohälsa och hans resa tillbaka till hälsa. Han berättar också om nätverket ”Du är grym-ambassadörer” och hur unga själva kan medverka i främjandet av hälsa, hos individer och i gemenskaper.

 

Neuroterapi – medicinsk Qigong

Tobias Wattman Lundstig, föreläsare, beteendevetare, instruktör

och driver eget hälsoföretag Luleå

Att teoretiskt och praktiskt förstå och använda det parasympatiska nervsystemet (lugn, vila och balans – hormon oxytocin; i motsats till det sympatiska: flight and fight – hormon adrenalin) i meditativ rörelse. Stresshantering, stärka dialog, förbättra självkännedom, möjliggöra adekvat kommunikation.  www.raakraft.nu

 

En hållbar skolmiljö – folkbildningens ideal

Leif Wiklund, kursutvecklare Älvsby folkhögskola

I folkhögskolans arbetssätt utifrån folkbildningens ideal så växer en annan typ av kultur och gemenskap mellan elever och mellan lärare och elever. Kan denna erfarenhet kunna inspirera och utmana Svenska kyrkans roll i grundskola och gymnasium

 

Varje deltagare väljer två olika seminarier.

Seminarium 1 8.30-10.00

Seminarium 2 10.30-12.00

Varje kursdeltagare väljer också ett tredje reservseminarium

(om någon av de två man valt inte blev av p g a för få anmälda.)

 

Medverkande

Cathrine Kostenius, professor hälsovetenskap LTU,

sitter i styrgruppen för projektet Hälsoskolan i Norrbottens kommuner

Tobias Wattman Lundstig, föreläsare, beteendevetare och instruktör driver eget hälsoföretag Luleå

Stefan Olofsson, stiftsadjunkt Luleå stift

Camilla Rönnbäck, skolkyrkopedagog Luleå

Sara Olsson, skolkyrkopedagog Luleå

Albin Avander, skolpräst Skellefteå

Martin Helgesson, Piteå

Leif Wiklund, kursutvecklare Älvsby folkhögskola

 

Kostnad 750 kr

 

Arrangör Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Stefan Olofsson

Tfn 0920-26 47 59

stefan.olofsson2@svenskakyrkan.se

 

Minst 20 anmälda och max 60

 

Anmälan till Stiftskansliet öppnar 10 augusti

Senaste anmälningsdag är 7 oktober

 

Application is binding
Number of registered persons: 2 of 60 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input