Minior- och juniorläger 25-27 oktober 2019 kursnr 3505 2019-10-25 - 2019-10-27

Kursnr 3505

Din anmälan är giltig då du satt in anmälningsavgiften, 600 kr för medlem, 800 kr icke medlem på Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts bankgiro 5096-0269. Vuxna som åker med på lägret men som inte är ledare betalar fullt pris, 1192 kr, exempelvis förälder/anhörig. Glöm inte att uppge Arrangemangets kursnummer 3505 och ditt namn när du betalar. (Betalar du för en grupp från samma församling/organisation går det bra att istället ange församlingens/organisationens namn)

Alkohol- och drogfritt arrangemang
Genom anmälan till arrangemanget godkänner du Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts Alkohol-, tobaks- och narkotikapolicy. Policyn hittar du här: http://s3.amazonaws.com/standoutcms/files/6744/original/alkohol-_tobaks-_och_narkotikapolicy_120114.pdf

Villkor för anmälan
Anmälan till arrangemanget är giltig först då anmälan är gjord och anmälningsavgiften inbetald på Bg 5096-0269. Uppge namn och arrangemang 3505 då du betalar.

Villkor för avanmälan
Anmälan är bindande. Deltagare som avanmäler sig innan sista anmälningsdagen får hela deltagaravgiften återbetalad. Vid återbud på grund av sjukdom återbetalas anmälningsavgiften.

Application is binding
Number of registered persons: 120 of 120 , Standby: 13
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input