Rehabiliteringsutbildning/Praktiskt inriktad 2019-09-25

Datum 25 september 2019

 

Plats Stiftsgården, Skellefteå

 

Tidsramar 09.00 – 16.00

 

Målgrupp

Rehabiliteringsansvariga i församlingar, arbetsledare, kyrkoherdar, församlingsledare

och HR.

Fortsättningsutbildning för er som deltog vid rehabiliteringsutbildningen 22 maj 2018.

Även ni som inte var med den dagen är välkomna.

 

Mål

Deltagarna får kunskap om rehabiliteringsprocessen, hur man genomför en rehabilitering

steg för steg, hur man gör rehabiliteringsplaner.

 

Kursinnehåll

Varvar teori och praktiska övningar. Grupparbeten utifrån case om vilka frågor som är

bra att ställa samt att arbeta med rehabiliteringsplaner. Teori om den nya lagen om

rehabiliteringsplanering och läkarintyg

 

Program

 

Klockan

 

 

09.00

Fika

 

09.30

Välkommen och introduktion

 

09.45

Teoripass

 

11.30

Introduktion av grupparbeten

 

12.00

Lunch

 

13.00

Praktiskt arbete i grupper

 

14.10

Fika i grupp

 

15.55

Avslutning

 

 

Medverkande

Birgitta Olofsson Marklund,

Personalkonsulent och Leg. Psykoterapeut, Luleå stift

Kajsa Lundström, Samverkansansvarig, Försäkringskassan Västerbotten

Lena Mari Öfjäll, Diakon, Umeå pastorat

Efva Åkerlund, Rehabiliteringssamordnare, Previa

Inger Nilsson, Utbildningsledare, Älvsby folkhögskola

 

Kostnad Ingen kursavgift utgår.

Anmälan är däremot nödvändig för bokning av kaffe och lunch

 

Arrangör Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

 

Kursledare/upplysningar

Birgitta Olofsson Marklund, Personalkonsulent och Leg. Psykoterapeut

0920-264754, birgitta.o.marklund@svenskakyrkan.se

 

Mini 10 deltagare

 

Anmälan till Stiftskansliet

senast 20 augusti 2019

Application is binding
Number of registered persons: 5 of 40 , Standby: 0
Attendants
Address information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input