Conferance Name: Inställd Rehabiliteringsutbildning/Praktiskt inriktad 2019-09-25
The registration period has expired, please contact Siv Högneryd Juto ( siv.h.juto@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.