Ungdomsorgelläger 2018-09-07 - 2018-09-09

Nationellt läger för dig mellan 15-25 år och har goda förkunskaper på orgel

Gyllene tillfälle att närmare lära känna Stockholms orgelvärld, få lektioner, lyssna på konserter, träffa andra unga organister. Lärare Kungliga Musikhögskolans professorer Johannes Landgren och Stefan Therstam. Gästlärare professor Hans Fagius från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.Medverkande:
Professor Johannes Landgren, professor Stefan Therstam, professor Hans Fagius.


Målgrupp: Ungdomar från hela Sverige med goda förkunskaper på orgel. Max 10 elever antas och urvalet görs på grundval av förkunskaper och repertoar som anges i fälten under Deltagare här nedan.

De som antas meddelas 15 augusti.


Datum och tid: Start fredag 7 september klockan 17:00, slut söndag 9 september klockan 17:00.


Plats: Kungliga musikhögkolan.


Avgift: Lägerkostnad 500 kr, vid behov av logi ytterligare 500 kr.


Antal deltagare: Max 10, min 6.


Information: Jörgen Lindström 0708-259288, lindstrom40@gmail.com


Sista anmälningsdag: 7 augusti.OBS!
Om du är under 18 år så anges vårdnadshavarens e-postadress i det obligatoriska e-postfältet.
Du måste också fylla i
samtliga rutor angående repertoar med mera under Deltagare
här nedan för att vi ska kunna godkänna din anmälan.

Number of registered persons: 5 of 30
Attendants
Address information
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input