Styrelseutbildning och lägerplanering 28-30 april kursnr 4407 2018-04-28 - 2018-04-30

Kursnr 4407

Din anmälan är giltig då du satt in anmälningsavgiften, 400 kr, på Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts bankgiro 5096-0269. Glöm inte att uppge Arrangemangets kursnummer 4407 och ditt namn när du betalar. (Betalar du för en grupp från samma församling/organisation går det bra att istället ange församlingens/organisationens namn)

Alkohol- och drogfritt arrangemang
Genom anmälan till arrangemangenget godkänner du Svenska Kyrkans Unga i Växjö stifts Alkohol-, tobaks- och nakotikapolicy. Policyn hittar du här: http://s3.amazonaws.com/standoutcms/files/6744/original/alkohol-_tobaks-_och_narkotikapolicy_120114.pdf

Villkor för anmälan
Anmälan till arrangemanget är giltig först då anmälan är gjord och anmälningsavgiften inbetald på Bg 5096-0269. Uppge namn och arrangemang 4407 då du betalar.

Villkor för avanmälan
Anmälan är bindande. Deltagare som avanmäler sig innan sista anmälningsdagen får hela deltagaravgiften återbetalad. Vid återbud på grund av sjukdom återbetalas anmälningsavgiften.

Application is binding
Number of registered persons: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing When the invoice is to be sent to a unit within the church (pin, parish / pastorate, national level) the recipient must be selected from the list that appears when entering the name of the unit in the Invoice Recipient field. Unless the billing address is correct, it needs to be updated in "Kyrksam", then it will work next day in "Anmälan".
  Other participants must click in the External Billing Receiver box and enter the information themselves. In the Organizational Number, the invoice recipient's organizational number is an alternate personal identification number if it is a private individual. In other cases, enter the text: MISSING
  External billing receiver
  Invoice recipients: *
  Corporate number: *
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input