Praktikhandledarutbildning 2018-01-31 - 2018-03-21

Datum        30-31/1, 27-28/2, 20-21/3

Plats         

Stiftsgården Skellefteå (Första tillfället), Älvsby folkhögskola (Andra och tredje tillfället)

   

Tidsramar

kl 12.00 till kl 12.00. Inleder med lunch dag 1 och avslutar med lunch dag 2

Undantag: Första tillfället kl 11.00 dag 1 till kl 15.00 dag 2

Uppgifter och litteratur planerade att göra mellan utbildningstillfällena

 

 

Målgrupp   

Yrkesverksamma diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker, präster

 

 

Mål            

På kursen lär du dig förstå och reflektera över din praktikhandledarroll i Svenska kyrkan så att du kan

fungera som praktikhandledare på ett medvetet och praktiskt sätt. Som praktikhandledare ska du

kunna förbereda, genomföra och avsluta en praktikperiod, vara ett stöd för praktikantens kommande

yrkesidentitet och göra bedömningar som är användbara i stiftets antagningsprocess.Kursinnehåll bland annat:

                

-          Praktikhandledarrollen i förhållande till andra roller

-          Bibelförankring

-          Förhållningssätt

-          Bedömning som lärtillfälle

-          Portfölj med praktikhandledarformalia

-          Case-studier

 

Medverkande              

Stefan Olofsson, Luleå stift

                                  

Carina Johansson el Maria Berglund, Luleå stift

                                  

Birgitta Olofsson Marklund, Luleå stift

                                  

Inger Nilsson, Älvsby fhs

                                  

Extern föreläsare


Kostnad                      

Stiftet står för kurskostnader och logi

 

Arrangör                    

Luleå Stift i samverkan med Älvsby fhs

 

Kursledare/upplysningar              

Stefan Olofsson, 0920-26 47 59,

stefan.olofsson2@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 15 januari 2018

Application is binding
Number of registered persons: 12 of 20
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input