Själavård för unga, Norra Lapplands kontrakt 2018-01-23 - 2018-05-16

Datum
23-24 januari, 20-21 mars samt 15-16/5 maj

Plats

Norra Lapplands kontrakt, Kiruna församlingshem

 

Tidsramar

Start kl.09.00 och slut kl.16.00 alla dagar utom 23/1 då kvällen avslutas kl.21.00.

 

Målgrupp

Gäller diakoner, pedagoger, musiker och präster som i sitt arbete möter ungdomar i Norra Lapplands kontrakt i första hand.

 

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha

-      Genom dialogisk samtalsträning fått tillgång till ett nytt verktyg för själavårdande samtal med ungdomar samt ha prövat detta i nya samtalsforum

-      Fördjupad kunskap om ungdomars livssituation, både i den egna församlingen och generellt

-      Identifierat ungdomarnas mötesplatser i den egna församlingen

-      Identifierat vilka mötesplatser som finns i den egna församlingen för att möta ungdomar i själavårdande samtalKursinnehåll

Kursen innehåller dialogisk samtalsträning, föreläsningar, interaktiva seminarier samt självstudier av kurslitteratur.

 

Detaljerat program
kommer att skickas ut till deltagare någon vecka innan kursstart

 

 

Medverkande

Brigitta Olofsson Marklund, personalkonsulent och psykoterapeut – Luleå stift
Satu Brännström, stiftsdiakon – Luleå stift
Simon Jonsson, skolpräst – Älvsby folkhögskola
Robert Koss, kyrkoherde - Bureå församling


 

Kostnad

3 000 kr (kurslitteratur ingår) behövs boende bokas och betalas detta av kursdeltagare själva eller sändande församling/pastorat.

 

Arrangör
Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola.

 

Kursledare/upplysningar
Satu Brännström, Luleå stift
E-post:satu.brannastrom@svenskakyrkan.se
Simon Jonsson, Älvsby folkhögskola
E-post: simon.jonsson@alvsbyfolkhogskola.nu

 

Ev mini- eller maxantal deltagare

Kursen har 10 platser

 

Anmälan till Stiftskansliet

senast 30 november 2017, anmälan är bindande.

Senast 7 december får du meddelande om du har antagits till kursen
Application is binding
Number of registered persons: 4 of 10 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input