Förtroendevald - Mitt uppdrag i Svenska kyrkan 2018-01-18

En utbildningsdag som vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna. Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan vad innebär det och hur tar det sig utryck?

Tillsammans med biskop och stiftsmedarbetare vill dela kunskap och erfarenhet kring Svenska kyrkan, vår historia och vårt uppdrag.

 

18 januari Älvsby folkhögskola


Kursinnehåll

 

Program

 


 

09.30

Kaffe

 

09:45

Uppdraget som förtroendevald

 

12.00

Lunch

 

13:00

Forts uppdraget som förtroendevald

 

14:30

Kaffe

 

16:00

Hemfärd

 

 

 

Medverkande : Biskop Hans Stiglund. Utbildningsledare Åsa Björkman, Organisationsutvecklare Katarina Wuopio


Ingen kursavgift utgår. Anmälan är nödvändig

Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor

 

 

Arrangör Luleå stift i samverkan med Älvsby folkhögskola

 

 

Åsa Björkman

Asa.bjorkman@svenskakyrkan.se

Tfn 0920-264738


Ev mini- eller maxantal deltagare

 

Anmälan till Stiftskansliet

Senast 20 dec

Application is binding
Number of registered persons: 6
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
    I agree and accept the terms and conditions *
      Mandatory input