Conferance Name: Kongress för församlingspedagoger och annan pedagogisk personal i Svenska kyrkan 2018-01-18 - 2018-01-19
The registration period has expired, please contact Elin Elfverson ( elin.elfverson@svenskakyrkan.se ) if you have any questions.