Teologi i migrationens tid 2017-08-30

Hur kan vi tänka teologiskt kring migration? Vilken roll spelar religionen för den som är på flykt? Vad finns det i våra religiösa traditioner som kan hjälpa oss att förstå vad som händer, och hur vi ska agera? Välkommen till en dag då vi får reflektera tillsammans över sådana frågor. Medverkande Regina Polak är lektor i praktiskteologi vid Wiens universitet. Hennes forskning handlar om religiösa förändringsprocesser i Europa, och religion i migrationens kontext. Hon är rådgivare till den tyska katolska biskopskonferensens migrationskommission. Pernilla Myrelid är församlingspräst i Berga församling i Linköpings domkyrkopastorat samt samordnare för Svenska kyrkans interreligiösa arbete i Linköping. Hon deltar i forskningsprojektet Preaching in time of "refugee crisis" som drivs av Societas Homiletica. Helene Egnell är stiftsadjunkt vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift. Mousa Elias är musiker och musikvetare från Syrien, bosatt i Sverige. 1987 utsågs han till Syriens främsta oud-spelare.

Medverkande: Regina Polak, lektor i praktisk teologi vid Wiens universitet, Pernilla Myrelid, präst och samordnare för Svenska kyrkans interreligiösa arbete i Linköping, Helene Egnell stiftsadjunkt, Centrum för religionsdialog, Mousa Elias, musiker och musikvetare från Syrien

Målgrupp: Medarbetare i församlingarna

Tid: 30 augusti 2017 kl. 09.00 - 19.00

Plats: Medelhavsmuséet i Stockholm

Kostnad: 700:- per person

Max antal deltagare: 50 personer

Kontaktperson: Katinka Levin, 08-508 940 42, katinka.levin@svenskakyrkan.se

Anmälan: senast 31juli 2017
Number of registered persons: 26 of 50 , Standby: 0
Attendants
Common information
Congregation/Organization: *
Att/Department:
Address:
Telephone:
Other requests:
  Invoicing När faktura ska gå till en enhet inom kyrkan (stift, församling/pastorat, nationella nivån) måste mottagaren väljas från listan som kommer upp när man skriver in enhetens namn i fältet Fakturamottagare. Om inte faktureringsadressen stämmer behöver den uppdateras i Kyrksam, sedan fungerar den nästa dag i Anmälan. Övriga deltagare ska klicka i rutan Extern fakturamottagare och skriva in uppgifterna själv.
  Extern fakturamottagare
  Invoice recipients: *
  Corporate number:
  Att/Department:
  Address: *
   I agree and accept the terms and conditions *
    Mandatory input